Yaşamım ve hobilerim

Anno Domini

Bu yazı tarafından 26 Oca 2012 tarihinde Fıropedia, Yaşam, Yazılar bölümünde yayınlandı. 0 yorum aldı ve 212 defa okundu.

İsa’nın doğumundan altı asır sonra, Hıristiyan dönemde yaşadığının bilincinde olan pek az insan vardı. Gerçekten, “İsa’nın Galile’de yürümesinden” bu yana tarihin temel kronolojisi Dionysius Exiguus’un çalışmasından önce oluşmamıştır. Bu çalışma, yılların sayımının İsa’nın yeniden dirilişine bağlı olması ve başlangıcının Tebliğ Günü (Cebrail tarafından Meryem’e ulaştırılan haber) olması gerektiği yolundaki düşüncesidir. Bu tarihi, İsa’nın doğum günü olan 25 Aralık’tan 9 ay öncesi olan 25 Mart’a, Birinci Yılın Birinci Günü’nü sabitlemiştir. Geriye doğru sayılan bütün önceki yıllar ante Christum (AC) olarak; sonraki yıllar ise efendimizin yılları anlamında Anni Domini (AD), olarak belirlenmiştir. Sıfır yılı yoktur.  

Miladi takvimin kabul edilmeye başlandığı yıllarda her türlü yerel kronoloji de yürürlükteydi. En kullanışlı sistem, saltanat yılları sistemidir. Tarihi zaman, saltanat dönemleri ve kuşaklarla ölçülmüştür. Tarihler belirli bir imparator, papa veya prensin saltanatında bulundukları noktaya göre belirlenmiştir. Örneğin, “Asur Kralı Şalmaneser’in Samaria üzerine yürüyüp kuşattığı yıl; İsrail Kralı Elah’ın oğlu Hoshea’nın yedinci yılı olan vs…

 

Miladi takvim bir çok rakip kronoloji sistemiyle de mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yunan Olimpiyatlar Tablosu, yani MÖ 1 Temmuz 776’da Coroebus Olimpiyatı’yla başlayan Olimpiyatlar arasındaki 4 yıllık dönemler, MS 4. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. İskenderiyeli Rumlar tarafından kullanılan Nabonassar’ın Babil tarihi, ortaçağda Batlamyus’un eserlerinden tanınmıştır. Başlangıç noktası, MS 26 Şubat 747’ye eşittir. Musevilerce “akitler tarihi” olarak bilinen Makedonya Takvimi 15. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Roma Tarihi, “Kentin Kurluşu” ndan (AUC) sonra yılların geçişi esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı MS 16 Temmuz 622’ye denktir. Bütün Müslüman dünyasında yürürlüktedir.

Hissiyatınızı paylaşın:

%d blogcu bunu beğendi: